Byabladet

Byabladet 03 2022

Lerbergets byablad

Sedan flera år ger Lerbergets Byalag ut Byabladet med en upplaga på 400 exemplar. Tidningen ges ut cirka fyra gånger årligen och distribueras till alla medlemmar i Byalaget. Boende utanför byn kan få Byabladet skickat med post mot en kostnad på 75 kr/år. Kontakta då info@lerberget.se .

Frågor på innehållet och bidrag till tidningen skickas till byabladet@lerberget.se .

Byabladet 02 2022
Byabladet 01 2022

Byabladet 02 03- 2021
Byabladet 01 2021

Byabladet-04-2020
Byabladet 02-03 2020
Byabladet 01 2020

Byabladet_04_2019
Byabladet_02-03_2019
Byabladet_01_2019

Byabladet_04 2018
Byabladet_02-03 2018
Byabladet_01 2018

Byabladet_04 2017
Byabladet_02-03 2017
Byabladet_01_2017

Byabladet 04-2016
Byabladet 2-3-2016
Byabladet 01-2016

Byabladet 4-2015
Byabladet 2-3-2105
Byabladet_01-2015

Byablad nr 4 2014
Byablad nr 2,3 2014
Byablad nr 1 2014

Byablad nr 4 2013
Byablad nr 2,3 2013
Byablad nr 1 2013

Byablad nr 4 2012
Byablad nr 3 2012
Byablad nr 2 2012
Byablad nr 1 2012

Byabladet nr 4 2011
Byabladet nr 3 2011

Byabladet nr 2 2011
Byabladet nr 1 2011

Byabladet kan läsas via Internet. För att kunna göra detta krävs det att man har Acrobat Reader installerat på sin dator. 

Ni kan ladda ner detta program genom att klicka här!