Lerbergets camping

Lerbergets camping är vackert belägen vid stranden av Öresund med unik tillgång till både sandstrand och skog. 

Lerbergets Camping ägs av Lerbergets Byalag, som sedan många år arrenderat ut driften av anläggningen.

Kontakt genom www.lerbergetscamping.se