Byabladet

Byabladet 03 2023

Lerbergets byablad

Sedan flera år ger Lerbergets Byalag ut Byabladet med en upplaga på 400 exemplar. Tidningen ges ut cirka fyra gånger årligen och distribueras till alla medlemmar i Byalaget. Boende utanför byn kan få Byabladet skickat med post mot en kostnad på 75 kr/år. Kontakta då info@lerberget.se.

Frågor på innehållet och bidrag till tidningen skickas till byabladet@lerberget.se.

Byabladet nr 3 2023
Byabladet nr 2 2023
Byabladet nr 1 2023

Byabladet nr 3 2022
Byabladet nr 2 2022
Byabladet nr 1 2022

Byabladet nr 2-3 2021
Byabladet nr 1 2021

Byabladet nr 4 2020
Byabladet nr 2-3 2020
Byabladet nr 1 2020

Byabladet nr 4 2019
Byabladet nr 2-3 2019
Byabladet nr 1 2019

Byabladet nr 4 2018
Byabladet nr 2-3 2018
Byabladet nr 1 2018

Byabladet nr 4 2017
Byabladet nr 2-3 2017
Byabladet nr 1 2017

Byabladet nr 4 2016
Byabladet nr 2-3 2016
Byabladet nr 1 2016

Byabladet nr 4 2015
Byabladet nr 2-3 2105
Byabladet nr 1 2015

Byabladet nr 4 2014
Byabladet nr 2-3 2014
Byabladet nr 1 2014

Byabladet nr 4 2013
Byabladet nr 2-3 2013
Byabladet nr 1 2013

Byabladet nr 4 2012
Byabladet nr 3 2012
Byabladet nr 2 2012
Byabladet nr 1 2012

Byabladet nr 4 2011
Byabladet nr 3 2011
Byabladet nr 2 2011
Byabladet nr 1 2011

Byabladet kan läsas via Internet. För att kunna göra detta krävs det att man har Acrobat Reader installerat på sin dator. 

Ni kan ladda ner detta program genom att klicka här!