Styrelse

Styrelse för Lerbergets Byalag år 2024

Kerstin Stenberg, ordförande

Carina Lundqvist, vice ordförande

Anna Jugås, kassör

Marie Juliusson, sekreterare

Tony Martinsson

Johanna Heistad

Nima Nouparvar

Jenny Kullberg

Maria Ramberg

Ola Morin

Suppleanter:

Petra Bergqvist

Kent Adolfsson