Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

NaturkommitténHamnkommitténTrivselkommittén
Carina Lundqvist *Tobias Lundkvist Monica Akner
Kent Adolfsson *Bengt Larsson Ulla Andersson *
Martin WernerTony Martinsson * Kerstin Stenberg *
Anncatrin ElverssonJonas Andersson Anders Hellborg
Thomas AknerMattias ElverssonPetra Bergqvist
Arne SandemyrGoran WesterbergChristina Falkman
Morgan Troedsson Bengt LarssonBirgitta Stefansson - Museum
Ola SolvingMarie Juliusson *Maria Ramberg *
Mats HallbergJohanna Heistad *
Henriette Finnborg BengtsCamilla Högström
Åke Persson

Byabladet
Kerstin Stenberg *
Anncatrin Elversson
Björn Elmlund