Supporter till Gamla Lerberget

Gamla Lerbergets Byalag äger och underhåller hamn, strand, natur, lekplats, badbrygga med mera. Vi som bor i G:A Lerberget eller i dess närhet har alla tillgång och stor glädje av...