Supporter till Gamla Lerberget

Gamla Lerbergets Byalag äger och underhåller hamn, strand, natur, lekplats, badbrygga med mera.
Vi som bor i G:A Lerberget eller i dess närhet har alla tillgång och stor glädje av detta.
Trots många ideella insatser som gör det möjligt att bedriva verksamheten är det stora kostnader för underhållet. 
Förutom volontärsarbetet är det intäkter från medlemsavgifterna från fastighetsägarna i byn, camping- och hamn avgifter samt en del bidrag. som används till dessa kostnader.
Det är inte Höganäs kommun som ansvarar för och bekostar faciliteterna i G:a Lerberget.
Vi har flera gånger fått förfrågan från både icke boende i G.a Lerberget och boende i byn om det finns någon möjlighet att bidra.med en slant.  
Man vill gärna att vi ska bibehålla den fina hamnen, badbryggan, stranden och andra faciliteter. Dessa kostnader har en tendens att öka.
Vi ger dig nu möjlighet att bli medlem i Supporterklubben G:A Lerberget . 
Syftet är att bidra till underhåll av badbrygga, bord/bänkar i hamnen samt strandrensning.
Supportmedlem blir du på årsbasis och du väljer själv när du vill upphöra.
Storleken på bidraget är frivilligt dock är minimum 200 sek per familj och år. 
Du är välkommen som supportmedlem genom att  sända ett mail till Byalaget@Lerberget.se och ange att du vill bli supporter. 
Ange ditt namn och adress samt  betala in ditt bidrag till Bankgiro nr: 5063-8345 eller
Swish 1231579218, OBS ange text `Supporter` samt namn. 
Välkommen att stödja Lerbergets Byalag