Offentlig utsmyckning i Lerberget…

lerbsatBronsskulptur av Jonas Högström ”Pappa kom hem”

Skulpturen gjuts i naturlig storlek och det är tänkt att den skall placeras på gräsytan norr om Lerbergets hamn.
Var med och finansiera skulpturen. Jonas som är uppvuxen i Lerberget subventionerar konstverket med 100000:- Vi hoppas alla vill hjälpas åt att samla in de 200000:- som behövs för att få ett konstverk i byn.

Sätt in ert bidrag på Bg. 579-3336

Tack för ditt bidrag!!