Ny facebook-grupp för Gamla Lerberget !

Ny facebook-grupp för Gamla Lerberget
Mats Strömgren

Bakgrund: I samband med att vi bildade Grannar mot Brott i Gamla Lerberget startade jag en sluten facebook-grupp för att underlätta kommunikationen mellan byborna i brottsförebyggande syfte. Gruppen har nu drygt 140 medlemmar och är flitigt besökt. Den håller god stil och har visat sig vara ett utmärkt redskap för att tipsa byborna om händelser, som bedöms kunna vara skumma, samt tips om åtgärder för att minska risken för inbrott bl a från polisen. Det har visat sig att det finns ett behov av en öppnare grupp, där vi inte talar om brott här i Gamla Lerberget.

Namn på gruppen: Gamla Lerberget – Öppet Forum

Beskrivning:

Denna nya grupp kommunicerar om allt som rör byn exempelvis:

Information om gemensamma aktiviteter eller arrangemang.
Kanal för styrelsen i byföreningen.
Hitta sällskap till promenader eller annan motion.
Bortsprungna katter.
Dela bilder från förr och nu.
Byta plantor.
Öka kontakten mellan nya och gamla lerbergsbor.

Gamla Lerberget – Öppet Forum är en grupp som startats på initiativ av Lerbergets Byaförening (Lerbergets Byamän Ekonomisk Förening). Här finns möjlighet att bekanta sig med byn och få information om gemensamma aktiviteter, öka kontakten mellan nya och gamla lerbergsbor, dela bilder och berättelser från förr och nu, efterlysa bortsprungna husdjur, byta växter mm.