Nominera ledamöter….

 Till medlemmarna i Lerbergets Byalag  ekonomiska förening Välkommen att nominera ledamöter till styrelsen för Lerbergets Ekonomiska förening 2021. Valberedningen kommer att presentera ett slutligt förslag till årsmötet 2021.  Du kan maila valberedning@lerberget.se (skriv valberedning i ämnesraden)  eller lägga ditt förslag i brevlådan senast  10 januari 2021 till Britt-Marie Andrén, Lerbergets Byaväg 59. Vänligen...