Kungabesök…

Kungsornhemsida070831
Måndagen den 12 november var Eva och jag på promenad. Vi gick på strandmarken vid Skogsbrynsvägen då majestätet med följe mötte oss. Det var en kungsörn som med  monarkens upphöjdhet passerade oss på kort avstånd och utan att bevärdiga oss med en blick och gled vidare norrut över Lerbergsskogen.
En stor hop av skränande trutar och kråkor följde den på färden, sådan är kungens lott.

Lars Wiren