Information

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2017 .

  • Sjösättning äger rum den 13 maj
  • Från och med 2016 införs platsavgift för trailers och icke demonterbara båtvaggor som skall förvaras på land. De som önskar förvara trailers och vaggor på hamnplan efterden 1 juni debiteras 1500 kr. Omärkta trailers och vaggor kommer att transporteras bort.
  • Slipen kommer att förses med låsbar bom – Du som har hamnplats har givetvis fritt tillträde och erhåller kod
  • Alla båtar skall vara försedda med klistermärke för erlagd hamnavgift 2016. Märket delas ut i samband med sjösättning eller efter kontakt med hamnkommittéen.
  • Hamnens arbetsdagar för våren är den 22 april och den 13 maj.

Hamnkommittéen Lerberget