Hamnen

Lerbergets hamn 56°10’36.6″N 12°33’14.0″E

 

 

Lerberget är ett gammalt fiskeläge vackert belägen där Öresund möter Kattegat. 56°10,6 N 12°33,4 E  Hamnens historia är väldokumenterad.  Mycket av de gamla kan du se i vårt lilla hamnmuseum.

Hamnen har ca 100 båtplatser och för mindre gästbåtar finns det alltid plats. Djupet i vår inseglingsränna varierar, så ta det försiktigt.

 

 

Hamnkommitté 2016 : 

Bengt Larsson sammankallande 073-435 56 31
Claes Eric Ivarsson 072-22 710 94
Åke Persson 070-541 64 74
Göran Nord0705-890 418
Mats  Hallberg 0732316010
Tobias Lundkvist representant för LERSS 0706-669 203
Mattias Elversson 070-579 60 81
 Jan Lundin 070-510 46 80
Allan Fröjd  343368

Kontakt:  hamnen@lerberget.se