Bastun står nu på sin plats….

Nu höjer vi temperaturen!

BastuBastun står nu på sin plats. En del arbete återstår, men det börjar faktiskt dra ihop sig till målgång. För att kunna använda bastun kommer att krävas ett abonnemang. Vi följer nu upp de bybor som tidigt anmält sitt intresse för ett sådant. Intresset är stort och antalet abonnemang har begränsats tills dess vi kan bedöma hur nyttjandegraden blir.

Det kommer att bli öppet för alla att ansöka om ett årligt abonnemang. Den närmaste tiden kommer vi att lägga ut information här om hur man går till väga.

Vi tackar alla er som följt vårt arbete. Vem vet vi kanske ses i bastu och på brygga framöver.