Händer i byn

Här kan du se vad som är på gång i byn. Det mesta sker i trivselkommittéens regi.  Vill du hjälpa till eller har förslag på något nytt ? Eller vill du bara veta mer ? Hör av dig till oss.

HÄNDER I BYN

TISDAGEN DEN 29 OCH ONSDAGEN DEN 30 NOVEMBER

KL 18.30.

Kransbindning i Hoddan. Stina ordnar material till
självkostnadspris och inspirerar oss.
Anmälan till stina@lerberget.se

LÖRDAGEN DEN 10 DECEMBER KL 10.00-11.30

Utdelning av beställda julgranar vid Mellanskolan.

SÖNDAGEN DEN 18 DECEMBER KL 16.00

Julfest på hamnen med dans kring granen, tomte och annat trevligt.

——————————————–

 

Med reservation för eventuella ändringar!

Vi finns också på facebook Gamla Lerberget Öppet Forum.

 Välkomna till våra arrangemang!

www.lerberget.se

Lerbergets byalag håller sedan många år igång hamn och badplatserna i Lerbergets by. Både hamn stränder och brygga besöks under vår sommar och långt ut på hösten till, vår stora glädje, inte bara av Lerbergsbor utan också av gäster och besökande från när och fjärran. Alla dessa insatser bygger på frivillighet och av byaföreningen insamlade medel.