Händer i byn

Här kan du se vad som är på gång i byn. Det mesta sker i trivselkommittéens regi.  Vill du hjälpa till eller har förslag på något nytt ? Eller vill du bara veta mer ? Hör av dig till oss.

HÄNDER I BYN

En uppdatering kommer när vårprogrammet är spikat!

Medlemmar i byalaget är välkomna till föreningsstämma söndagen den 19 mars 2023 kl 15 i Lerbergskyrkan (församlingssalen).

 

 

Vi finns också på facebook Gamla Lerberget Öppet Forum.

 Välkomna till våra arrangemang!

Lerbergets byalag håller sedan många år igång hamn och badplatserna i Lerbergets by. Både hamn, stränder och brygga besöks under vår sommar och långt ut på hösten till, vår stora glädje, inte bara av Lerbergsbor utan också av gäster och besökande från när och fjärran. Alla dessa insatser bygger på frivillighet och av byalaget insamlade medel.