Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Johan Stenmark *Mats Hallberg * Christina Falkman
Martin Werner - SkogsskötselBengt Larsson Ulla Andersson *
Jörgen Jeppsson - Underhåll söder om hamnen *Tony Martinsson * Kerstin Stenberg *
Anncatrin Elversson - Trafikfrågor *Tobias Lundkvist Anders Hellborg
Hans Stein - Ansvarig drift lekplatsMattias Elversson Sigbritt Lundin-Gunnarsson
Malin Bergendahl -
Trafik/Lekplats*
Janne Lundin Mia Cox *
Arne Sandemyr - Natur/bänkar Åke PerssonAgneta Hoff Norrman
Eve Nilsson - NaturKarin Berg
Peo / NV Skånes Camping AB
(Camping)
Johanna Elgström - Utveckling lekplats
Morgan Troedsson - Tångrensning

MuseikommitténRedaktionskommittén
Birgitta Stefansson Ingemar Hertting *
Susanne ArngartAnna Anklam Schmidt
Maud NilssonPelle Lindblad
Gunilla PedersénIngrid Hallberg
Ronny HartvigssonMaria Falkborn Sandemyr
Inga-Bodil Troedsson
Lars Olofsson