Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Johan Stenmark *Mats Hallberg * Christina Falkman
Martin WernerBengt Larsson Ulla Andersson *
Jörgen Jeppsson *Tony Martinsson * Kerstin Stenberg *
Anncatrin Elversson (Ansv
Lekplats) *
Tobias Lundkvist Anders Hellborg
Fredrik Kocon (Trafik/Lekplats)*Mattias Elversson Sigbritt Lundin-Gunnarsson
Malin Bergendahl
(Trafik/Lekplats)*
Janne Lundin Mia Cox *
Arne Sandemyr (Natur/bänkar) Åke PerssonAgneta Hoff Norrman
Eve Nilsson (Natur)Karin Berg
Peo / NV Skånes Camping AB
(Camping)

MuseikommitténRedaktionskommittén
Birgitta Stefansson Ingemar Hertting *
Susanne ArngartAnna Anklam Schmidt
Maud NilssonPelle Lindblad
Gunilla PedersénIngrid Hallberg
Ronny HartvigssonMaria Falkborn Sandemyr
Inga-Bodil Troedsson
Lars Olofsson