Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Jonas Andersson * Christina Falkman
Hans Stein - Underhåll / kontroll lekplatsBengt Larsson Ulla Andersson *
Eve Nilsson - NaturTony Martinsson * Kerstin Stenberg *
Anncatrin Elversson - Trafik*Tobias Lundkvist Anders Hellborg
Lars Wirén - Skötsel Gröningen norr om hamneMattias Elversson Sigbritt Lundin-Gunnarsson
Arne Sandemyr - Natur/bänkarGoran Westerberg *Monica Akner
Peo Nilsson / NV Skånes Camping AB
(Camping)
Åke PerssonAgneta Hoff Norrman
Johanna Elgström - Utveckling lekplats
Karin Berg
Morgan Troedsson - TångrensningMats Hallberg

MuseikommitténRedaktionskommittén
Birgitta StefanssonKerstin Stenberg
Susanne ArngartAnncatrin Elversson
Ann-Margret PetterssonBjörn Elmlund
Gunilla Pedersén
Ronny Hartvigsson