Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Johan Stenmark *Bengt Larsson Christina Falkman
Martin WernerKarin Berg Ulla Andersson *
Jörgen Jeppsson * Claes-Erik Ivarsson Kerstin Stenberg *
Jan-Erik Lundin Anders Hellborg
Mattias ElverssonMarie Holgersson
Anders Nilsson Mia Cox *
Tobias LundqvistAgneta Hoff Norrman
Tony Martinsson * Sigbritt Lundin-Gunnarsson

Muséegruppen RedaktionskommitténBastukommittén
Birgitta Stefansson Ingemar HerttingUlf Holgersson
Susanne Wangenfelt ArngartAnna Anklam SchmidtThomas Akner
Maud NilssonMia Cox *Sven Mårdh
Gunilla PedersénIngrid Hallberg
Ronny HartvigssonMaria Falkborn Sandemyr
Inga-Bodil TroedssonPelle Lindblad
Lars Olofsson