Styrelse

Föreningen består av följande personer under 2023:

Styrelse för Lerbergets Byalag år 2023

Kerstin Stenberg, ordförande

Ulla Andersson, vice ordförande
Jörn Möller, kassör
Marie Juliusson, sekreterare
Tony Martinsson
Göran Westerberg
Nima Nouparvar
Jenny Kullberg

Suppleanter:

Johanna Heistad
Tomas Zevassus
Karolin Klenell