Styrelse

Föreningen består av följande personer under 2023:

Styrelse för Lerbergets Byalag år 2023

Kerstin Stenberg, ordf
Ulla Andersson, v ordf

Jörn Möller, kassör
Marie Juliusson sekr
Ulla Andersson
Johan Stenmark
Tony Martinsson
Göran Westerberg
Nima Nouparvar
Jenny Kullberg

Suppleanter:

Johanna Heistad
Tomas Zevassus
Karolin Klnell