Lerbergets camping

Lerbergets camping är vackert belägen vid stranden av Öresund med unik tillgång till både sandstrand och skog. Tätort är Höganäs som ligger 2 km norrut. 

Lerbergets Camping ägs av Lerbergets Byalag, som sedan många år arrenderat ut driften av anläggningen.

Kontakt genom www.lerbergetscamping.se