Uncategorized

Byabladet 02-3-2016

klicka på titeln för att öppna en ny sida. Klicka sedan på länken Byabladet_02-03_2016

Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).