Uncategorized

Välkommen till Lerberget

Sedan nästan 200 år tillbaka har gamla Lerbergets by haft sitt byalag. Från början och under många år med en alldeles avgörande betydelse i det dagliga livet för byns invånare. Viktiga saker då gällde rätten till mark, fiske och vad havet i övrigt kunde ge. Men också om att utveckla...

Händer i Byn

Sillgrillning (take-away) Fredagar 2/7 – 6/8 kl 19.00