Författare: martin

Kallelse till ordinarie årsmöte i Lerbergets Byalag ekonomisk förening

Tid: söndagen den 31 mars 2019 kl. 15.00 Plats: Restaurang Skogsbrynet, Lerberget. Mötet hålls enligt den i stadgarna fastställda dagordningen. Dessutom har ni tillfälle att ställa frågor till styrelsen om verksamheten. Efter förhandlingarna bjuder vi på kaffe. Handlingar som delas ut på årsmötet är: Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, budget, motioner...