Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2016 …

Flera aktiviteter planeras i hamnen under våren 2016 .

Under februari kommer spolplattan att färdigställas.
Nya högtryckstvättar på plats
Under månadsskiftet februari/mars kommer inseglingen att muddras med grävmaskin.
Extra parkeringsplatser kommer att iordningställas på grusplan södra området.
Bodarna på norra sidan av hamnen kommer att … Fortsätt läsa