Motioner till årsmötet 2019

Nu kan medlemmarna i Lerbergets Byalag ekonomisk förening lägga motion till årsmötet i Byalagets brevlåda på hamnen eller med mail till info@lerberget.se   Sista dag att lämna in motion är söndag den 24 februari.   Styrelsen