Information inför föreningsstämman 2021

Länk till: Årsmöte 2021 -dokument Situationen i Sverige och världen har under 2020 och under inledningen av 2021 varit mycket svår och allvarlig på grund av den Coronapandemi som härjar. På grund av risken för spridning av Coronavirus har möjligheterna att samlas och att anordna olika sammankomster starkt begränsats. Riksdag,...