Lerbergets Camping

Lerbergets Camping

Lerbergets camping ägs av Lerbergets Byaförening och arrenderas och drivs av First Camp koncernen.

Det nuvarande 10-åriga arrendeavtalet med First Camp går ut den 30 november 2017.

För en ny 10-årig arrendeperiod för säsongerna 2018-2027 har Lerbergets Byaförening avtalat att Nordvästra Skånes Camping AB skall ta över driften.

Fortsätt läsa