Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336). Invigning 8/7 kl 18.00

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2016 …

Flera aktiviteter planeras i hamnen under våren 2016 . Under februari kommer spolplattan att färdigställas. Nya högtryckstvättar på plats Under månadsskiftet februari/mars kommer inseglingen att muddras med grävmaskin. Extra parkeringsplatser kommer att iordningställas på grusplan södra området. Bodarna på norra sidan av hamnen kommer att få ny fasad och nya …

Fortsätt läsa