Händer i byn, Våren 2019

Fredagar kl 19.00, 28 juni-9 augusti ”Lerbergssill” vid hamnen.  

Lördagen den 17 augusti kl.19.00.
Kräftfest i tältet på hamnplan.

Söndagen den 18 augusti kl 13.00-16.00.
Familjefest vid hamnen