Händer i byn…

Kransbindning tisdagen 22 november kl 19.00. Anmälan senast 14 november, se inbjudan i brevlådan.

Julgransutdelning till byns medlemmar lördagen 3 december kl 10.00-11.30. Hur man beställer kommer i brevlådan

Jul på hamnen söndag 18 december kl 16.00. Vi firar med tal, musik, dans kring granen. Tomten kommer säkert för att … Fortsätt läsa

Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2016 …

Flera aktiviteter planeras i hamnen under våren 2016 .

Under februari kommer spolplattan att färdigställas.
Nya högtryckstvättar på plats
Under månadsskiftet februari/mars kommer inseglingen att muddras med grävmaskin.
Extra parkeringsplatser kommer att iordningställas på grusplan södra området.
Bodarna på norra sidan av hamnen kommer att … Fortsätt läsa