Vårstädning i byn lördagen 10/4 kl 10.00

Vi träffas vid hamnen.

Det är dags vårfixa i byn. I år har vi tänkt att samla några av vårjobben till en dag. Hoppas ni vill hjälpa till att:

  • Plocka skräp på stränderna, i Fågelskogen och i Nedre skogen.
  • Plantera nya träd i Fågelskogen och Nedre skogen. Medtag gärna skottkärra och spade.
  • Se över och ställa ut de gröna bänkarna.
  • Måla stenarna vid Segelvägen.
  • Klippa vresrosorna utmed Segelvägen.
  • Se över lekplatsen.

Vi hoppas ni kommer och är arbetsvilliga. Jobben kommer att delas upp på olika grupper med max 8pers i varje. Kl. 11.30-12.30  samlas vi till en enkel fika.

Alla är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA, gammal som ung,  barnfamiljer, nya och gamla bybor

Trivselkommittén och naturkommittén.  

——————————————–  

Övriga trivselaktiviteter är inställda under rådande omständigheter kring Covid-19 pandemin. Skulle situationen förändras och nya rekommendationer ges så kommer höst och vinter aktiviteter annonseras ut här, via email och facebook.

Med reservation för eventuella ändringar!Vi finns också på facebook Gamla Lerberget Öppet Forum.

 Välkomna till våra arrangemang!

www.lerberget.se

Lerbergets byalag håller sedan många år igång hamn och badplatserna i Lerbergets by. Både hamn stränder och brygga besöks under vår sommar och långt ut på hösten till, vår stora glädje, inte bara av Lerbergsbor utan också av gäster och besökande från när och fjärran. Alla dessa insatser bygger på frivillighet och av byaföreningen insamlade medel.