Nominera ledamöter….

 Till medlemmarna i Lerbergets Byalag  ekonomiska förening

Välkommen att nominera ledamöter till styrelsen för Lerbergets Ekonomiska förening 2021. Valberedningen kommer att presentera ett slutligt förslag till årsmötet 2021.  
Du kan maila valberedning@lerberget.se (skriv valberedning i ämnesraden)  eller lägga ditt förslag i brevlådan senast  10 januari 2021 till Britt-Marie Andrén, Lerbergets Byaväg 59.

Vänligen ange nedan uppgifter för de nominerade:
*Kontaktuppgifter
*Motivering till nominering

Enligt stadgarna ska styrelsens ledamöters arbete främja medlemmarnas gemensamma intressen i Gamla Lerberget genom att:
– driva, underhålla och vidareutveckla föreningens egendom såsom hamn, campingplats, mark,
skog och fastigheter och sträva efter, att göra detta på ett för miljön hållbart sätt
– bevara byns kulturarv och historia
– anordna gemensamma aktiviteter
– representera byns gemensamma intressen i kontakter med myndigheter