Välkommen till Lerberget

Sedan nästan 200 år tillbaka har gamla Lerbergets by haft sitt byalag. Från början och under många år med en alldeles avgörande betydelse i det dagliga livet för byns invånare. Viktiga saker då gällde rätten till mark, fiske och vad havet i övrigt kunde ge. Men också om att utveckla ett t stycke land vid den skånska kusten där Öresund möter Kattegat.

Byn och dess invånare levde isolerat, det fanns ingen landsväg till byn förrän i början av 1900 -talet. (Linné skådade byn på avstånd, ville inte ge sig av över sanddynerna till byn under sin skånska resa.) Än i dag hör man äldre människor benämna platsen som ”Lerberget utrikes” syftandes på att byn låg avsides.