Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).

Fortsätt läsa

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2016 …

Flera aktiviteter planeras i hamnen under våren 2016 . Under februari kommer spolplattan att färdigställas. Nya högtryckstvättar på plats Under månadsskiftet februari/mars kommer inseglingen att muddras med grävmaskin. Extra parkeringsplatser kommer att iordningställas på grusplan södra området. Bodarna på norra sidan av hamnen kommer att få ny fasad och nya…

Fortsätt läsa

Erbjudande elavtal….

Hej, Här kommer erbjudandet om elavtal till er byaförening enligt överenskommelse med representanterna från byarådet.Bifogat hittar ni även information om elavtalet som kan ges till era medlemmar. Vi ser fram emot att höra från er och skulle bli väldigt glada över att bli er elhandelsleverantör för er kommande avtalsperiod. Erbjudande…

Fortsätt läsa

Ny facebook-grupp för Gamla Lerberget !

Ny facebook-grupp för Gamla Lerberget Mats Strömgren Bakgrund: I samband med att vi bildade Grannar mot Brott i Gamla Lerberget startade jag en sluten facebook-grupp för att underlätta kommunikationen mellan byborna i brottsförebyggande syfte. Gruppen har nu drygt 140 medlemmar och är flitigt besökt. Den håller god stil och har…

Fortsätt läsa