fiber till Gamla Lerberget !!!

23 januari 2015 09:37:24 CET
Hej!

Idag kommer jag med ett glädjande besked.
Höganäs Energi har fattat beslut att påbörja projekteringen med fiber till Gamla Lerberget. Se brevet från Anders Kallin nedan.
======================================================================
Hej Mats!
Det ser väldigt ljust ut för Gamla Lerberget, vi har bestämt att vi kommer att påbörja projekteringen samt skicka ut avtal till er under februari –Mars månad med all information samt en kallelse med till ett byggmöte under våren med Höganäs Energi och vår entreprenör där vi förklarar hur det kommer att gå till under grävningen i gatan och inne på tomt.
Ännu en gång – bra jobbat och tack för hjälpen.
Med Glada Hälsningar 
Anders Kallin, Ansvarig för mätinsamling och fiber