Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2016 …

Flera aktiviteter planeras i hamnen under våren 2016 .

Under februari kommer spolplattan att färdigställas.
Nya högtryckstvättar på plats
Under månadsskiftet februari/mars kommer inseglingen att muddras med grävmaskin.
Extra parkeringsplatser kommer att iordningställas på grusplan södra området.
Bodarna på norra sidan av hamnen kommer att få ny fasad och nya fönster.
Sjömärket på ”Dynestenen” återställs under våren.
Diverse timmerarbete görs på bryggorna och ny säkerhetsutrustning tillförs hamnen.

  • Sjösättning äger rum den 7 maj
  • Från och med 2016 införs platsavgift för trailers och icke demonterbara båtvaggor som skall förvaras på land. De som önskar förvara trailers och vaggor på hamnplan efter den 1 juni debiteras 1500 kr.
  • Omärkta trailers och vaggor kommer att transporteras bort.
  • Slipen kommer att förses med låsbar bom – Du som har hamnplats har givetvis fritt tillträde och erhåller kod
  • Alla båtar skall vara försedda med klistermärke för erlagd hamnavgift 2016. Märket delas ut i samband med sjösättning eller efter kontakt med hamnkommittéen.
  • Hamnens arbetsdagar för våren är den 9 april och den 16 april.
  • Preliminär arbetsdag för hösten 1 oktober Upptagning sker preliminärt den 8 oktober.

Hamnkommittéen Lerberget

Erbjudande elavtal….

Hej,
Här kommer erbjudandet om elavtal till er byaförening enligt överenskommelse med representanterna från byarådet.Bifogat hittar ni även information om elavtalet som kan ges till era medlemmar.

Vi ser fram emot att höra från er och skulle bli väldigt glada över att bli er elhandelsleverantör för er kommande avtalsperiod.

Erbjudande elavtal till byaföreningar 2016

Information till medlemmar i byaföreningar 2016

Med Glada Hälsningar
Mattias Franzén, Kommunikatör
Höganäs Energi

tel: direkt 042-33 72 88
tel: växel 042-33 74 00
tel: mobil 070-948 47 29

e-post: mattias.franzen@hoganas.se

Ny facebook-grupp för Gamla Lerberget !

Ny facebook-grupp för Gamla Lerberget
Mats Strömgren

Bakgrund: I samband med att vi bildade Grannar mot Brott i Gamla Lerberget startade jag en sluten facebook-grupp för att underlätta kommunikationen mellan byborna i brottsförebyggande syfte. Gruppen har nu drygt 140 medlemmar och är flitigt besökt. Den håller god stil och har visat sig vara ett utmärkt redskap för att tipsa byborna om händelser, som bedöms kunna vara skumma, samt tips om åtgärder för att minska risken för inbrott bl a från polisen. Det har visat sig att det finns ett behov av en öppnare grupp, där vi inte talar om brott här i Gamla Lerberget.

Namn på gruppen: Gamla Lerberget – Öppet Forum

Beskrivning:

Denna nya grupp kommunicerar om allt som rör byn exempelvis:

Information om gemensamma aktiviteter eller arrangemang.
Kanal för styrelsen i byföreningen.
Hitta sällskap till promenader eller annan motion.
Bortsprungna katter.
Dela bilder från förr och nu.
Byta plantor.
Öka kontakten mellan nya och gamla lerbergsbor.

Gamla Lerberget – Öppet Forum är en grupp som startats på initiativ av Lerbergets Byaförening (Lerbergets Byamän Ekonomisk Förening). Här finns möjlighet att bekanta sig med byn och få information om gemensamma aktiviteter, öka kontakten mellan nya och gamla lerbergsbor, dela bilder och berättelser från förr och nu, efterlysa bortsprungna husdjur, byta växter mm.