Aktuellt

Här kan du se vad som är på gång i byn. Det mesta sker i trivselkommittéens regi.  Vill du hjälpa till eller har förslag på något nytt ? Eller vill du bara veta mer ? Hör av dig till oss.

 

Vår och sommar 2020

HÄNDER I BYN
Vår och Sommar 2020

Gudstjänst på Hamnen – ÄNDRAT

hålls istället i Lerbergets kyrka
Söndag 31 maj, kl 10.00
Alla välkomna!

Studiebesök hos biodlare – uteaktivitet

22 maj kl 11.00
Information & inbjudan kommer via email

Midsommarfirande på Hamnen

Fredag 19 juni, kl 10.00 klär vi majstången men
tyvärr kan våra festligheter kl 15 bli
inställda pga rådande Covid-19 restriktioner
såvida inte restriktionerna förändras.
Vi återkommer med definitivt besked.

Sommaraktiviteterna som tidigare planerats utvärderas
efterhand nya riktlinjer ang. Covid-19 kommuniceras via Folkhälsomyndigheten.

Med reservation för eventuella ändringar!

Vi finns också på facebook Gamla Lerberget Öppet Forum.

 

 Välkomna till våra arrangemang!

 

www.lerberget.se

Lerbergets byalag håller sedan många år igång hamn och badplatserna i Lerbergets by. Både hamn stränder och brygga besöks under vår sommar och långt ut på hösten till, vår stora glädje, inte bara av Lerbergsbor utan också av gäster och besökande från när och fjärran. Alla dessa insatser bygger på frivillighet och av byaföreningen insamlade medel. 

Comments are closed.