Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Johan Stenmark *Bengt Larsson * Christina Falkman
Göran DrevebornKarin Berg Ulla Andersson *
Anton Andersson Claes-Eric Ivarsson Kerstin Stenberg *
Martin WernerJan-Erik Lundin Anders Hellborg
Arne Sandemyr *Mattias ElverssonMarie Holgersson
Lars Wirén
Åke Persson Mia Cox *
Jörgen Jeppsson * Tobias LundqvistAgneta Hoff Norrman
Anders Nilsson Sigbritt Lundin-Gunnarsson
Tony Martinsson *

Muséegruppen RedaktionskommitténBastukommittén
Birgitta Stefansson Ingemar HerttingUlf Holgersson
Susanne ArngartAnna Anklam SchmidtThomas Akner
Maud Nilsson Martin WernerSven Mårdh
Gunilla PedersénStina Arvidsson
Ronny Hartvigsson Mia Cox *
Ingrid Hallberg
Maria Falkborn Sandemyr
Pelle Lindblad