Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Göran Dreveborn *Bengt Larsson Christina Falkman
Rune Bergman Karin Berg Ulla Andersson *
Eve Nilsson Claes-Eric Ivarsson Kerstin Stenberg *
Ulf Janbo Jan-Erik Lundin Anders Hellborg
Arne Sandemyr *Mattias ElverssonMaud Nilsson
Lars Wirén
Åke Persson Mia Cox *
Martin Werner Tobias LundqvistLena Månsson
(ansv. Hoddan)
Jörgen Jeppsson *Anders NilssonStina Arvidsson
(Kransbindning)
Mats Hallberg *Marie Holgersson

Muséegruppen RedaktionskommitténBastukommittén
Birgitta StefanssonMonica StrömgrenJoacim Aulin
Susanne ArngartStina ArvidssonKristina Nilsson
Maud Nilsson Martin WernerAnnCatrin Elversson
Gunilla Pedersén Mats MüllerChristian Cederholm
Ronny Hartvigsson Mia Cox *Ulf Holgersson
Ingrid HallbergGöran Dreveborn *
Maria Falkborn Sandemyr
Pelle Lindblad

Comments are closed.