Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Göran Dreveborn *Bengt Larsson Christina Falkman
Rune Bergman Karin Berg Ulla Andersson *
Eve Nilsson Claes-Eric Ivarsson Kerstin Stenberg *
Ulf Janbo Jan-Erik Lundin Anders Hellborg
Arne Sandemyr *Mattias ElverssonMarie Holgersson
Lars Wirén
Åke Persson Mia Cox *
Martin Werner Tobias Lundqvist
Jörgen Jeppsson *Anders Nilsson
Mats Hallberg *

Muséegruppen RedaktionskommitténBastukommittén
Birgitta Stefansson Ingemar HerttingUlf Holgersson
Susanne ArngartAnna Anklam SchmidtThomas Akner
Maud Nilsson Martin WernerSven Mårdh
Gunilla PedersénStina Arvidsson
Ronny Hartvigsson Mia Cox *
Ingrid Hallberg
Maria Falkborn Sandemyr
Pelle Lindblad

Comments are closed.