Kommittéer

De sammankallande är i kursivt och styrelsemedlemmar står med stjärna.

Camping- och
naturkommittén
HamnkommitténTrivselkommittén
Johan Stenmark *Bengt Larsson * Christina Falkman
Anton AnderssonKarin Berg Ulla Andersson *
Arne Sandemyr Claes-Eric Ivarsson Kerstin Stenberg *
Jörgen Jeppsson *Jan-Erik Lundin Anders Hellborg
Mattias ElverssonMarie Holgersson
Åke Persson Mia Cox *
Tobias LundqvistAgneta Hoff Norrman
Anders Nilsson Sigbritt Lundin-Gunnarsson
Tony Martinsson *

Muséegruppen RedaktionskommitténBastukommittén
Birgitta Stefansson Ingemar HerttingUlf Holgersson
Susanne ArngartAnna Anklam SchmidtThomas Akner
Maud NilssonMia Cox *Sven Mårdh
Gunilla PedersénIngrid Hallberg
Ronny HartvigssonMaria Falkborn Sandemyr
Anders Nilsson *Pelle Lindblad