GDPR


Information om behandling av personuppgifter

Lerbergets Byalag ekonomisk förening behandlar personuppgifter enligt GDPR enligt nedanstående:

Enligt stadgarna gäller att medlemskap i föreningen grundar sig på fastigheterna i Gamla Lerberget, där de lagfarna ägarna har möjlighet att utse en representant att antas som medlem. Medlemmarna blir delägare i byns gemensamma mark, skog, fastigheter, campingen, stränderna, hamnen mm. Stadgarna finns på www.lerberget.se

För detta ändamål har vi ett medlemsregister, som grundar sig på fastighetsregistret, där vi har namn på lagfaren ägare, kontaktuppgifter och ägarbyten under året samt tidpunkt för betalning av medlemsavgift med hänvisning till verifikation hos bank. Medlemsregistret är grunden för röstlängden till föreningsstämman. Inga personnummer används i registret.

Uppgifterna i registret lämnas inte ut till tredje part. Uppgifterna behålls årsvis och uppdateras fortlöpande.

Lerbergets Byalag driver Lerbergets hamn, där även personer utanför byn kan hyra hamnplats. Detta administreras av vår Hamnkommitté, som för ett register över på båtägarna.

Vi äger också en bastu på hamnen, där de betalande medlemmarna i Lerbergets bastu registreras.

Vi har prenumeranter på Byabladet, som inte bor i byn. Ett register med kontaktuppgifter för distribution finns, som förnyas årligen.

Om det är något du undrar över kan du kontakta oss på info@lerberget.se, lägga ett brev i Byalagets brevlåda på hamnen eller ringa mig på 0723-16 50 70.

Lerbergets Byalag ekonomisk förening

Mats Strömgren

ordförande

ladda ner dokumentet här

Comments are closed.