Flaggning

FLAGGNING PÅ HAMNPLANEN SKER:

  • Allmänna flaggdagar
  • Byns festdagar
  • Vid bybos frånfälle, om närstående så önskar.  Anhöriga ombeds kontakta ”flaggruppen”.

 

Vi  som hjälper till med flaggning är:

Ulla Andersson  tel. 0731-591205

Åke Persson tel. 0705-416474

Hans Malmqvist tel: 0707 663137

 

Comments are closed.