Flaggning

FLAGGNING PÅ HAMNPLANEN SKER:

Allmänna flaggdagar,

byns festdagar,

vid bybos frånfälle, om närstående så önskar.

Anhöriga ombeds kontakta ”flaggruppen”.

Vi  som hjälper till med flaggning är:

Ulla Andersson tel. 0731-591205

Morgan Troedsson tel. 0705-948536

Comments are closed.