Styrelse

 

Föreningen består av följande personer under 2018;

Ordförande               Mats Strömgren
Vice ordf.                  Kerstin Stenberg
Kassör                        Jørn Møller
Sekreterare               Anders Nilsson
Övriga ledamöter     Ann-Christin Axelsson, Göran Dreveborn, Mia Cox, Ulla Andersson, Mats Hallberg, Lennart Larsson
Suppleanter             Jörgen Jeppsson, Carina Sidén, Susanne Hertting
Valberedning            Britt-Marie Andrén, Staffan Lindqvist och Bengt Larsson
Revisorer                   Jessica Svensson och Clae-Erik Ivansson
Rev. suppleanter       Mats Hallberg och Stina Arvielsson

 

 

 Posted by at 12:04 e m