Styrelse

 

Föreningen består av följande personer under 2015;

Ordförande               Mats Strömgren
Vice ordf.                  Ulla Andersson
Kassör                        Jørn Møller
Sekreterare               Anders Nilsson
Övriga ledamöter     Ann-Christin Axelsson, Göran Dreveborn, Mia Cox, Claes-Erik Ivarsson, Nina Rossen och Erica Alvim De Faria
Suppleanter             Jörgen Jeppsson, Kerstin Stenberg och Arne Sandemyr
Valberedning            Britt-Marie Andrén, Staffan Lindqvist och Henry Hjort
Revisorer                   Morgan Troedsson och Jessica Svensson
Rev. suppleanter       Mats Hallberg och Christer Bogren

 

 

 Posted by at 12:04 e m