Styrelse

Föreningen består av följande personer under 2018;

Ordförande                 Mats Strömgren
Vice ordf.                  Kerstin Stenberg
Sekreterare               Anders Nilsson
Kassör                        Jørn Møller

Ledamot,

Övriga ledamöter
Göran Dreveborn     sammankallande i Camping & Naturkommittén
Mats Hallberg           samordnare i Hamnkommittén
Ulla Andersson
Mia Cox
Ann-Christin Axelsson
Lennart Larsson

Suppleanter              Carina Sidén, Susanne Hertting, Jörgen Jeppsson
Valberedning            Britt-Marie Andrén (sammankallande), Staffan Lindqvist och Bengt Larsson
Revisorer                   Jessica Svensson och Clae-Erik ”Eje” Ivansson
Rev. suppleanter       Christer Bogren och Stina Arvidsson

 

             

 

 

Comments are closed.