Styrelse

Föreningen består av följande personer under 2019;

Ordförande              Mats Strömgren
Vice ordf.                  Kerstin Stenberg
Sekreterare              Susanne Hertting
Kassör                        Jørn Møller

Ledamot,

Övriga ledamöter
Göran Dreveborn     sammankallande i Camping & Naturkommittén
Mats Hallberg           samordnare i Hamnkommittén
Ulla Andersson
Mia Cox
Lennart Larsson
Björn Carlberg

Suppleanter             Carina Sidén, Anders Nilsson, Jörgen Jeppsson
Valberedning           Britt-Marie Andrén (sammankallande), Staffan Lindqvist och Bengt Larsson
Revisorer                   Jessica Svensson och Clae-Erik ”Eje” Ivansson
Rev. suppleanter    Christer Bogren och Stina Arvidsson

 

             

 

 

Comments are closed.