Lerbergets camping

 

Lerbergets camping är vackert belägen vid stranden av Öresund med unik tillgång till både sandstrand och skog. Tätort är Höganäs som ligger 2 km norrut.  

Kontakt genom www.lerbergetscamping.se

Lerbergets Camping

 

Lerbergets camping ägs av Lerbergets Byaförening och arrenderas och drivs av First Camp koncernen.

Det nuvarande 10-åriga arrendeavtalet med First Camp går ut den 30 november 2017.

För en ny 10-årig arrendeperiod för säsongerna 2018-2027 har Lerbergets Byaförening avtalat att Nordvästra Skånes Camping AB skall ta över driften.

Vi har utvärderat olika förslag och kommit fram till Nordvästra Skånes Camping AB har den bästa planen för att vidare utveckla verksamheten och samtidigt behålla karaktären av en lugn familjecamping. Företaget driver redan campinganläggningar i Ängelholm och Osby.

För säsongen 2017 kommer First Camp att driva campingen som tidigare och därefter kommer vi att säkra att det blir en bra övergång till Nordvästra Skånes Camping AB. Vi har haft ett mycket bra samarbete med First Camp under många år och är övertygade att det kommer att fortsätta så ännu en säsong.

Lars Wiren

Lerbergets Byalag ekonomisk förening

 Posted by at 11:37 f m