Lerbergets camping

Lerbergets camping är vackert belägen vid stranden av Öresund med unik tillgång till både sandstrand och skog. Tätort är Höganäs som ligger 2 km norrut.  

Kontakt genom www.lerbergetscamping.se

Lerbergets Camping ägs av Lerbergets Byalag, som sedan många år arrenderat ut driften av anläggningen.

Det 10-åriga arrendeavtalet med First Camp gick ut den 30 november 2017 och vi tackar dem för ett mycket bra samarbete under de år de arrenderat vår camping då de nu har lämnat oss.

Vi har tecknat ett nytt arrendeavtal med Nordvästra Skånes Camping AB som ska ta över driften och gäller för den kommande 10-årsperioden 2018-2027. Företaget driver redan campinganläggningar i Ängelholm och Osby.

Många av våra stamgäster blir säkert glada att återse PeO och Madde, som många känner sedan tidigare. Det finns idéer om att utveckla vår familjecamping under de närmaste åren.

Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och önskar dem Lycka till!

Mats Strömgren
Lerbergets Byalag ekonomisk förening

Comments are closed.