maj 222016
 

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).

 Posted by at 4:34 e m

Sorry, the comment form is closed at this time.