Offentlig utsmyckning i Lerberget…

lerbsatBronsskulptur av Jonas Högström ”Pappa kom hem”

Skulpturen gjuts i naturlig storlek och det är tänkt att den skall placeras på gräsytan norr om Lerbergets hamn.
Var med och finansiera skulpturen. Jonas som är uppvuxen i Lerberget subventionerar konstverket med 100000:- Vi hoppas alla vill hjälpas åt att samla in de 200000:- som behövs för att få ett konstverk i byn.

Sätt in ert bidrag på Bg. 579-3336

Tack för ditt bidrag!!

För att kunna använda bastun ……

Intresset för detta är till vår stora glädje stort. Så stort att vi i nuläget inte kan ta emot fler anmälningar.

Vi annonserar här på Lerberget.se när det åter finns möjlighet att göra intresseanmälningar.

Vi tackar alla er som följt vårt arbete. Vem vet vi kanske ses i bastu och på brygga framöver.

Med vänliga hälsningar

Bastugruppen

 

Bastun står nu på sin plats….

Nu höjer vi temperaturen!

BastuBastun står nu på sin plats. En del arbete återstår, men det börjar faktiskt dra ihop sig till målgång. För att kunna använda bastun kommer att krävas ett abonnemang. Vi följer nu upp de bybor som tidigt anmält sitt intresse för ett sådant. Intresset är stort och antalet abonnemang har begränsats tills dess vi kan bedöma hur nyttjandegraden blir.

Det kommer att bli öppet för alla att ansöka om ett årligt abonnemang. Den närmaste tiden kommer vi att lägga ut information här om hur man går till väga.

Vi tackar alla er som följt vårt arbete. Vem vet vi kanske ses i bastu och på brygga framöver.