Uncategorized

Välkommen till lerberget

Sedan nästan 200 år tillbaka har gamla Lerbergets by haft sitt byalag. Från början och under många år med en alldeles avgörande betydelse i det dagliga livet för byns invånare. Viktiga saker då gällde rätten till mark, fiske och vad havet i övrigt kunde ge. Men också om att utveckla...

Nominera ledamöter….

 Till medlemmarna i Lerbergets Byalag  ekonomiska förening Välkommen att nominera ledamöter till styrelsen för Lerbergets Ekonomiska förening 2021. Valberedningen kommer att presentera ett slutligt förslag till årsmötet 2021.  Du kan maila valberedning@lerberget.se (skriv valberedning i ämnesraden)  eller lägga ditt förslag i brevlådan senast  10 januari 2021 till Britt-Marie Andrén, Lerbergets Byaväg 59. Vänligen...