Bronsskulpturen

Styrelsen vill tacka för alla bidrag till bronsskulpturen som nu är uppe i 87 447kr. Det finns fortfarande möjligheter att bidra (postgiro: 579-3336).

Flera aktiviteter planeras i hamnen under 2016 …

Flera aktiviteter planeras i hamnen under våren 2016 .

Under februari kommer spolplattan att färdigställas.
Nya högtryckstvättar på plats
Under månadsskiftet februari/mars kommer inseglingen att muddras med grävmaskin.
Extra parkeringsplatser kommer att iordningställas på grusplan södra området.
Bodarna på norra sidan av hamnen kommer att få ny fasad och nya fönster.
Sjömärket på ”Dynestenen” återställs under våren.
Diverse timmerarbete görs på bryggorna och ny säkerhetsutrustning tillförs hamnen.

  • Sjösättning äger rum den 7 maj
  • Från och med 2016 införs platsavgift för trailers och icke demonterbara båtvaggor som skall förvaras på land. De som önskar förvara trailers och vaggor på hamnplan efter den 1 juni debiteras 1500 kr.
  • Omärkta trailers och vaggor kommer att transporteras bort.
  • Slipen kommer att förses med låsbar bom – Du som har hamnplats har givetvis fritt tillträde och erhåller kod
  • Alla båtar skall vara försedda med klistermärke för erlagd hamnavgift 2016. Märket delas ut i samband med sjösättning eller efter kontakt med hamnkommittéen.
  • Hamnens arbetsdagar för våren är den 9 april och den 16 april.
  • Preliminär arbetsdag för hösten 1 oktober Upptagning sker preliminärt den 8 oktober.

Hamnkommittéen Lerberget

Erbjudande elavtal….

Hej,
Här kommer erbjudandet om elavtal till er byaförening enligt överenskommelse med representanterna från byarådet.Bifogat hittar ni även information om elavtalet som kan ges till era medlemmar.

Vi ser fram emot att höra från er och skulle bli väldigt glada över att bli er elhandelsleverantör för er kommande avtalsperiod.

Erbjudande elavtal till byaföreningar 2016

Information till medlemmar i byaföreningar 2016

Med Glada Hälsningar
Mattias Franzén, Kommunikatör
Höganäs Energi

tel: direkt 042-33 72 88
tel: växel 042-33 74 00
tel: mobil 070-948 47 29

e-post: mattias.franzen@hoganas.se